Get Adobe Flash player
 

Yerleşim Yerleri

İlçelere Göre Yerleşim Yerleri (Belediye ve Köyler)
Merkez İlçe
Nevşehir kent merkezini de içine alan merkez ilçeye 9 belediye ve 9 köy bağlıdır. Merkez İlçenin en büyük belediyesi, kent merkezinde kurulu Nevşehir Belediyesi'dir. Diğer belediyeler kasaba olarak bilinen, köyden büyük, şehirden küçük yerleşim alanları üzerinde kurulu belediyelerdir. Bu kasabalar, Çat, Göre, Göreme, Kavak, Kaymaklı, Nar, Uçhisar ve Sulusaray'dır.
1997 Yılı Genel Nüfus Sayımı sonuçlarına göre Merkez ilçenin toplam nüfusu 93144, kent merkezi (Nevşehir Belediyesi'nin kurulu olduğu yerleşim alanı) nüfusu ise 60.305'tir. 2000 Yılı Genel Nüfus Sayımı geçici sonuçlarına göre; ilçenin genel nüfusu 105.965, kent merkezi nüfusu ise 67.968'dir. İki nüfus sayımı arasında geçen süre içerisinde ilçenin genel nüfusu % 14 (12.821 kişi), kent merkezinin (Nevşehir Belediyesi'nin) nüfusu ise % 13 (7.663 kişi) oranında artmıştır. İlçe sınırları içindeki kasaba belediyelerinden Göreme ve Sulusaray Belediyelerindeki küçük bir nüfus azalmasının dışında, belediyelerin nüfuslarında artış olmuştur. Özellikle Kaymaklı Belediyesi'nin nüfusu üç yıl içerisinde % 51 oranında artmıştır. Benzeri bir durum ilçenin köyleri için de gözlenebilmektedir; Basansarnıç ve Çiftlik Köylerinin haricinde tüm köylerde nüfus artışı kaydedilmiştir.

Merkez İlçe İçindeki Yerleşim Yerlerinin Hane ve Nüfus Sayıları
Yerleşim Yerleri Hane sayısı Nüfus
1997 2000 Artışı (%)
Nevşehir Belediyesi 25.100 60.305 67.968 12,7
Çat Belediyesi 750 2.447 2.669 9,1
Göre Belediyesi 690 2.716 2.940 8,2
Göreme Belediyesi 674 2.632 2.584 -1,8
Kavak Belediyesi 628 2.422 2.523 4,2
Kaymaklı Belediyesi 1.468 4.225 6.382 51,1
Nar Belediyesi 1.000 2.774 2.958 6,6
Sulusaray Belediyesi 793 2.344 2.184 -6,8
Uçhisar Belediyesi 2.200 3.658 3.896 6,5
Alacaşar Köyü 205 1.320 1.408 6,7
Balcın Köyü 25 147 176 19,7
Basansarnıç Köyü 140 706 653 -7,5
Boğaz Köyü 200 1.028 1.449 41,0
Çardak Köyü 302 1.915 2.767 44,5
Çiftlik Köyü 200 1.019 895 -12,2
Güvercinlik Köyü 130 675 1.036 53,5
İcik Köyü 320 1.409 1.712 21,5
Özyayla Köyü 293 1.402 1.765 25,9
Merkez İlçe Toplamı 35.118 93.144 105.965 13,8


Acıgöl İlçesi
1914 yılında bucak merkezi, 1952 yılında kasaba olan Acıgöl, 1987 yılında 3392 sayılı kanunla Nevşehir İli'ne bağlı bir ilçe olmuştur. Adı 1926 yılında, yakınında bulunan suyu acı gölden dolayı Acıgöl olarak değiştirilmiştir. Daha önce Acıgöl "Dabada- Dobada- Topada" gibi isimlerle anılmıştır.
Nevşehir İli'nin batısında yer alan Acıgöl, güneyden Derinkuyu İlçesi ve Aksaray İli, kuzeyde Gülşehir, batıda Aksaray İli ve doğuda Merkez İlçe ile çevrilidir. Nevşehir-Ankara Karayolu üzerinde bulunan Acıgöl İlçesinin merkezi Nevşehir'e 20 km. uzaklıktadır. İlçenin 5 belediyesi (belediyelerden dördü kasaba belediyesidir) ve 8 köyü vardır. İlçe ekonomisi genelde tarıma dayalıdır, hayvancılık da önemli yer tutmaktadır.
1997 Yılı Genel Nüfus Sayımı sonuçlarına göre ilçenin genel nüfusu 22.295, ilçe merkezi nüfusu 5.544'dür. 2000 Yılı Genel Nüfus Sayımı geçici sonuçlarına göre ilçenin genel nüfusu % 10'luk bir artış göstererek 24.529 olmuştur. İlçe merkezinin (Acıgöl Belediyesi'nin) nüfusu ise bu üç yıllık süre içerisinde % 17 (949 kişi) artmıştır. İlçenin mevcut 4 kasaba belediyesinden İnallı ve Tatlarin Belediyelerinin nüfusları % 8 ve % 13 azalırken, Kurugöl Belediyesi % 51, Karapınar Belediyesi % 14'lük bir nüfus artışı kaydetmiştir. Ağıllı ve Bağlıca Köylerinin dışındaki köylerde de nüfus artmıştır.

Acıgöl İlçesi İçindeki Yerleşim Yerlerinin Hane ve Nüfus Sayıları
Yerleşim Yerleri Hane Sayısı Nüfus
1997 2000 Artışı (%)
Acıgöl Belediyesi 2.114 5.544 6.493 17,1
İnallı Belediyesi 610 2.357 2.174 -7,8
Karapınar Belediyesi 625 2.709 3.099 14,4
Kurugöl Belediyesi 586 1.327 1.997 50,5
Tatlarin Belediyesi 690 2.826 2.474 -12,5
Ağıllı Köyü 200 1.387 1.223 -11,8
Bağlıca Köyü 20 109 106 -2,8
Çullar Köyü 57 299 381 27,4
Karacaören Köyü 320 1.651 1.948 18,0
Kozluca Köyü 130 607 793 30,6
Tepeköy 290 1.394 1.534 10,0
Topaç köyü 190 1.341 1.459 8,8
Yuva Köyü 180 744 848 14,0
Acıgöl İlçesi Toplamı 6.012 22.295 24.529 10,0


Avanos İlçesi
Selçuklular Döneminde küçük bir köy iken 1888 yılında ilçe olmuştur. 1954 yılına kadar Kırşehir'e bağlı olan ve 1954 yılında Nevşehir'in il olmasından sonra bu ile bağlanan Avanos, Nevşehir'in doğusunda yer alır. Kuzeyinde Kozaklı, güneyinde Ürgüp, batısında Hacıbektaş ve Gülşehir ilçeleri doğusunda Kayseri ve Yozgat illeri bulunmaktadır. Kızılırmak'ın iki yakası üzerine kurulu bir ilçe olan Avanos, Nevşehir il merkezine 20 km. uzaklıktadır. Avanos ilçesinde Avanos Belediyesi hariç 8 kasaba belediyesi ve 11 köy mevcuttur. İlçenin başlıca geçim kaynakları ilçe merkezinde halıcılık, çömlekçilik, mermercilik, sebzecilik; köylerde ise tarım ve hayvancılıktır.
1997 Yılı Genel Nüfus Sayımı sonuçlarına göre ilçenin genel nüfusu 54.730, ilçe merkezinin nüfusu 14.483'tür. 2000 Yılı Genel Nüfus Sayımı geçici sonuçlarına göre ise ilçenin genel nüfusu 43.709, ilçe merkezinin nüfusu ise 11.983'tür. İki nüfus sayımı arasındaki üç yılda Avanos'un genel nüfusu 11.021 kişi (yaklaşık % 20) azalmıştır. Nevşehir'in tüm ilçeleri içinde sadece Avanos'ta görülen nüfus sayısındaki bu azalma, sadece doğum oranının ölüm oranından az olmaya başlamasıyla değil, yaşanan iç göç hareketiyle de açıklanabilir. Diğer ilçelerde, sadece köy ve kasaba belediyelerinin bazılarında gerçekleşen nüfus azalması Avanos'ta ilçe merkezinde (Avanos Belediyesi'nde) de azımsanmayacak bir oranla (% 17) yaşanmıştır. Avanos İlçesindeki 9 belediyeden sadece Sarılar Belediyesi'nin nüfusunda (% 9'luk) bir artış söz konusudur. Özellikle Topaklı, Özkonak ve Göynük belediyelerinin nüfusları önemli ölçüde azalmıştır. Avanos'un 11 köyünün dördünde nüfus azalırken diğer köylerde farklı oranlarda nüfus artışı kaydedilmiştir. Nüfusu en çok artan köy ise Altıpmar (% 67'lik artış) ve Çavuşin (% 31 'lik artış) köyleridir.

Avanos İlçesi İçindeki Yerleşim Yerlerinin Hane ve Nüfus Sayıları
Yerleşim Yerleri Hane sayısı Nüfus
1997 2000 Artışı (%)
Avanos Belediyesi 4.513 14.483 11.983 -17,3
Akarca Belediyesi 425 2.984 2.264 -24,1
Çalış Belediyesi 907 3.997 3.093 -22,6
Göynük Belediyesi 675 3.356 2.207 -34,2
Kalaba Belediyesi 2.384 6.642 5.503 -17,1
Mahmatlar Belediyesi 650 2.376 2.270 -4,5
Özkonak Belediyesi 2.000 8.155 4.702 -42,3
Sarılar Belediyesi 751 3.878 4.222 8,9
Topaklı Belediyesi 650 3.869 2.126 -45,1
Aktepe Köyü 34 100 115 15,0
Altıpınar Köyü 116 255 425 66,7
Bozca Köyü 450 746 757 1,5
Büyükayhan Köyü 202 825 884 7,2
Çavuşin Köyü 184 600 787 31,2
İğdelikışla Köyü 136 640 592 -7,5
Karacauşağı Köyü 65 246 256 4,1
Kuyulukışla Köyü 26 84 78 -7,1
Küçükayhan Köyü 155 576 510 -11,5
Paşah Köyü 135 689 655 -4,9
Üçkuyu Köyü 100 229 280 22,3
Avanos İlçesi Toplamı 14.558 54.730 43.709 -20,1


Derinkuyu İlçesi
1927 yılında bucak merkezi, 1930 yılında kasaba olan Derinkuyu, 1960 yılında Nevşehir'e bağlı bir ilçe olmuştur. İlk adı "Melegobi"dir. Hitit ya da Kapadokya dilinde "zor geçim" anlamına gelen bir isimdir. Bugünkü adının Derinkuyu olmasının nedeni ise halkın içme ve kullanma suyunu 60-70 m. derinlikteki kuyulardan temin etmesidir.
Nevşehir İli'nin güneyinde yer alan Derinkuyu, güneyde Niğde ve Kayseri illeri, doğuda Ürgüp ile çevrilidir. Nevşehir-Niğde Karayolu üzerinde yer alan ilçe, Nevşehir'e 30 km. uzaklıktadır. Derinkuyu İlçesi’nde bir ilçe belediyesi, 2 kasaba belediyesi ve 6 köy bulunmaktadır. İlçe ekonomisi genelde tarım ağırlıklıdır. Tarımsal alanda hububat ve patates ekimi önemli bir yer tutmaktadır.
1997 Yılı Genel Nüfus Sayımı sonuçlarına göre Derinkuyu İlçesi'nin genel nüfusu 19.371, ilçe merkezinin nüfusu ise 8.857'dir. 2000 Yılı Genel Nüfus Sayımı geçici sonuçlarına göre ilçenin genel nüfusu 25.149; ilçe merkezinin nüfusu ise 11.203'tür. İki nüfus sayımı arasında geçen 3 yıllık sürede ilçenin genel nüfusu 5.778 kişi (% 30 civarında) artış göstermiştir. İlçede, nüfusunda azalma olan yerleşim yeri olmadığı gibi bazı köylerin nüfusları çok hızlı artmıştır; örneğin Güneyce Köyünün nüfusu üç yıl içerisinde % 158 oranında artış göstermiştir.

Derinkuyu İlçesi İçindeki Yerleşim Yerlerinin Hane ve Nüfus Sayıları
Yerleşim Yerleri Hane sayısı Nüfus
1997 2000 Artışı (%)
Derinkuyu Belediyesi 2.144 8.857 11.203 26,5
Suvermez Belediyesi 855 1.977 2.610 32,0
Yazıhöyük Belediyesi 700 2.733 3.635 33,0
Çakıllı Köyü 245 1.204 1.314 9,1
Doğalar Köyü 210 938 1.069 14,0
Güneyce Köyü 70 320 825 157,8
Kuyulutatlar Köyü 280 1.286 2.021 57,2
Özlüce Köyü 250 1.335 1.527 14,4
Til Köy 210 721 945 31,1
Derinkuyu İlçesi Toplamı 4.964 19.371 25.149 29,8


Gülşehir İlçesi
Gülşehir, 1209 tarihinde Mengücükoğulları hakimiyetinde iken, Selçuklular tarafından işgal edilmiş ve "Arapsun" olan adı da o tarihte Gülşehir olarak değiştirilmiştir. Gülşehir ilçesi, güneyde Nevşehir, kuzeyde Hacıbektaş, doğuda Avanos ve Merkez ilçeler, batıda Kırşehir ve Aksaray illeriyle çevrilidir. Gülşehir ilçesinin Nevşehir kent merkezine uzaklığı 18 km. dir. İlçenin bir bucak, 5 kasaba belediyesi ve 28 köyü vardır. İlçede temel geçim kaynağı tarımdır.
1997 Genel Nüfus Sayımı sonuçlarına göre İlçenin genel nüfusu 27.998, ilçe merkezi nüfusu ise 8.570'dir. 2000 Yılı Genel Nüfus Sayımı geçici sonuçlarına göre Gülşehir İlçesinin genel nüfusu 33.411, ilçe merkezi nüfusu ise 10.176'dır. İki nüfus sayımı arasında Gülşehir nüfusuna 5.413 kişi daha eklenmiştir. Hem ilçe merkezinde hem de ilçe genelinde % 19'luk bir nüfus artışı gerçekleşmiştir. Nüfus sayısı açısından bazı köylerde nüfus azalması yaşanırken, belediyelerin tümünde nüfus artışı olmuş, özellikle Gümüşkent ve Tuzköy Belediyelerinin nüfusları önemli ölçüde artmıştır.

Gülşehir İlçesi İçindeki Yerleşim Yerlerinin Hane ve Nüfus Sayıları
Yerleşim Yerleri Hane sayısı Nüfus
1997 2000 Artışı (%)
Gülşehir Belediyesi 1.980 8.570 10.176 18,7
Abuşağı Belediyesi 480 1.672 2.225 33,1
Gümüşkent Belediyesi 400 1.273 2.279 79,0
Karacaşar Belediyesi 560 2.239 2.669 19,2
Ovaören Belediyesi 460 1.095 1.486 35,7
Tuzköy Belediyesi 652 2.152 3.301 53,4
Alemli Köyü 63 90 88 -2,2
Alkan Köyü 41 167 188 12,6
Bölükören Köyü 47 258 321 24,4
Civelek Köyü 77 382 366 -4,2
Dadağı Köyü 96 243 237 -2,5
Eğrikuyu Köyü 100 439 399 -9,1
Emmiler Köyü 101 432 454 5,1
Eskiyaylacık Köyü 190 594 552 -7,1
Fakuşağı Köyü 189 700 655 -6,4
Gökçetoprak Köyü 79 530 545 2,8
Gülpınar Köyü 107 353 348 -1,4
Gümüşyazı Köyü 63 295 241 -18,3
Hacıhalilli Köyü 119 355 376 5,9
Hacılar Köyü 107 285 275 -3,5
Hamzalı Köyü 54 187 190 1,6
Karahöyük Köyü 27 88 72 -18,2
Kızılkaya Köyü 100 488 582 19,3
Oğulkaya Köyü 63 286 344 20,3
Şahinler Köyü 196 693 722 4,2
Terlemez Köyü 199 965 1.023 6,0
Yakatarla Köyü 66 311 327 5,1
Yamalı Köyü 20 77 85 10,4
Yalıntaş Köyü 102 408 441 8,1
Yeniyaylacık Köyü 207 695 727 4,6
Yeşilöz Köyü 167 558 673 20,6
Yeşilli Köyü 78 313 318 1,6
Yeşilyurt Köyü 107 334 316 -5,4
Yüksekli Köyü 170 471 410 -13,0
Gülşehir ilçesi Toplamı 6.107 27.998 33.411 19,3


Hacıbektaş İlçesi
1270 yılında Hacıbektaş-i Veli'nin buraya yerleşmesiyle bir yerleşim birimi haline gelmiştir. 1541 yılma kadar Niğde İline bağlı bir köy iken, 1854 yılında belediye teşkilatını kurarak Kırşehir'e bağlanmış, 1948 yılında Kırşehir'in bir ilçesi haline getirilmiş, 1954 yılında Nevşehir'in il olmasıyla Hacıbektaş bir ilçe olarak Nevşehir'e bağlanmıştır. Hacıbektaş ilçesinin Nevşehir il merkezine uzaklığı 47 km.dir. Hacıbektaş'ın bir ilçe belediyesi, 2 kasaba belediyesi ve 28 köyü vardır. İlçe ekonomisi genelde tahıl ağırlıklı tarıma dayalıdır.
1997 Yılı Genel Nüfus Sayımı sonuçlarına göre ilçenin genel nüfusu 17.587, ilçe merkezi nüfusu ise 5.866'dır. 2000 Yılı Genel Nüfus Sayımı geçici sonuçlarına göre Hacıbektaş ilçesinin genel nüfusu 20.915, ilçe merkezi nüfusu ise 8.684'tür. İki nüfus sayımı arasında geçen üç yıllık sürede, Hacıbektaş'ın nüfusu 3.328 kişi artmıştır. İlçe genelindeki bu % 19'luk nüfus artışının yanında, bazı köylerde de nüfusun çok az arttığı, hatta azaldığı da gözlenebilmektedir.

Hacıbektaş İlçesi İçindeki Yerleşim Yerlerinin Hane ve Nüfus Sayıları
Yerleşim Yerleri Hane sayısı Nüfus
1997 2000 Artışı (%)
Hacıbektaş Belediyesi 2.000 5.866 8.684 48,0
Karaburna Belediyesi 740 1.740 2.292 31,7
Kızılağıl Belediyesi 560 2.351 2.066 -12,1
Akçataş Köyü 80 98 107 9,2
Anapınar Köyü 20 75 73 -2,7
Aşağıbarak Köyü 290 318 334 5,0
Aşıklar Köyü 47 63 84 33,3
Avuç Köy 180 334 422 26,3
Başköy 40 158 173 9,5
Belbarak Köyü 80 169 197 16,6
Büyükburunağıl Köyü 145 350 426 21,7
Büyükkışla Köyü 35 104 115 10,6
Çiğdem Köyü 100 226 240 6,2
Çivril Köyü 20 80 54 -32,5
Hasanlar Köyü 145 439 491 11,8
Hıdırlar Köyü 40 153 157 2,6
İlicek Köyü 140 399 302 -24,3
Karaburç Köyü 70 169 189 11,8
Kayaaltı Köyü 200 388 640 64,9
Karaova Köyü 60 178 213 19,7
Kayı Köyü 25 77 59 -23,4
Killik Köyü 52 134 144 7,5
Kisecik Köyü 40 141 135 -4,3
Köşektaş Köyü 240 2.358 2.023 -14,2
Kütükçü Köyü 28 66 64 -3,0
Mikail Köyü 60 113 146 29,2
Sadık Köyü 120 412 423 2,7
H. Tepesidelik Köyü 68 223 208 -6,7
Yenice Köyü 115 192 216 12,5
Yeniyapan Köyü 35 108 116 7,4
Yurtyeri Köyü 18 105 122 16,2
Hacıbektaş İlçesi Toplamı 5.793 17.587 20.915 18,9


Kozaklı İlçesi
1954 yılında Hamamorta ve Kozaklı Köylerinin birleştirilmesinden meydana gelen bir ilçedir. İç Anadolu Bölgesinin Orta Kızılırmak bölümünde yer alır. İlçe, doğuda Boğazlıyan, güneyde Hacıbektaş ve Avanos, batıda Mucur, kuzeyde Şefaatli ilçeleriyle çevrilidir. Kozaklı'nın Nevşehir il merkezine uzaklığı 100 km.dir. İlçenin bir bucak, 5 kasaba ve 24 köyü vardır. İlçe ekonomisi genelde tahıl, şekerpancarı ve ayçiçek ağırlıklı tarıma dayalıdır.
1997 Yılı Genel Nüfus Sayımı sonuçlarına göre ilçenin genel nüfusu 19.523, ilçe merkezinin nüfusu ise 6.867'dir. 2000 Yılı Genel Nüfus Sayımı geçici sonuçlarına göre Kozaklı'nın genel nüfusu 24.864, ilçe merkezi nüfusu ise 7.742'dir. İki nüfus sayımı arasındaki üç yıl içinde % 27'lik bir artışla nüfusa 5.341 kişi eklenmiştir. Bu nüfus artışı içerisinde Kanlıca belediyesi % 124 artış oranıyla nüfusunu ikiye katlamış, Kalecik belediyesi de % 65'lik bir nüfus artışı kaydetmiştir. İlçedeki 7 köyün nüfusunda azalma olurken, 19 Mart 2001 tarihinde Kırşehir'e bağlanan Kuşaklı Köyü, ilçenin nüfusu en çok artan köyü durumundaydı.

Kozaklı İlçesi İçindeki Yerleşim Yerlerinin Hane ve Nüfus Sayıları
Yerleşim Yerleri Hane sayısı Nüfus
1997 2000 Artışı (%)
Kozaklı Belediyesi 2.185 6.867 7.742 12,7
Kanlıca Belediyesi 510 1.505 3.377 124,4
Karahasanlı Belediyesi 655 2.016 3.070 52,3
Karasenir Belediyesi 230 1.705 1.719 0,8
Kalecik Belediyesi 400 999 1.643 64,5
Abdi Köyü 47 335 457 36,4
Akpınar Köyü 46 749 770 2,8
Ayılı Köyü 35 90 98 8,9
Bayramuşağı Köyü 49 216 206 -4,6
Belekli Köyü 56 192 266 38,5
Boğaziçi Köyü 40 323 395 22,3
Büyükyağh Köyü 140 128 138 7,8
Çağsak Köyü 35 195 181 -7,2
Çayiçi Köyü 165 1.258 1.352 7,5
Doyduk Köyü 66 237 363 53,2
Dörtyol Köyü 66 403 443 9,9
Gerce Köyü 37 176 225 27,8
Hacıfakıh Köyü 48 90 86 -4,4
Hızıruşağı Köyü 52 91 101 11,0
İmran Köyü 31 191 157 -17,8
Kapaklı Köyü 31 125 175 40,0
Kaşkışla Köyü 45 147 145 -1,4
Kuruağıl Köyü 6 97 104 7,2
Küçükyağlı Köyü 80 44 31 -29,5
Küllüce Köyü 50 310 359 15,8
Merdanali Köyü 22 29 26 -10,3
Özce Köyü 71 199 222 11,6
Taşlıhöyük Köyü 79 179 196 9,5
Yassıca Köyü 35 493 594 20,5
Kozaklı İlçesi Toplamı 5.312 19.389 24.641 27,4


Ürgüp İlçesi
Ürgüp, Osmanlı İmparatorluğu döneminde önce Niğde'ye sonra Konya'ya bağlı bir Kadılık Merkezi olmuştur. Damat İbrahim Paşa'nın sadrazamlığı zamanında Kadılık Nevşehir'e alınmış ise de Lale Devri sonunda tekrar Niğde'ye bağlanmıştır. 1935 yılında Ürgüp bir ilçe olarak Kayseri'ye bağlanmış, 1954 yılında Nevşehir il statüsünü kazandığında, Nevşehir'in ilçesi haline getirilmiştir. İlçe, doğuda Kayseri'nin İncesu ilçesi, batısında Nevşehir Merkez İlçe, kuzeyinde Avanos ve güneyinde Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesi ile çevrilidir. Nevşehir İl merkezine uzaklığı 20 km.dir. İlçenin 4 kasabası, 21 köyü vardır. İlçe ekonomisi bağcılık ve patates ağırlıklı tarıma dayalıdır.
1997 Yılı Genel Nüfus Sayımı sonuçlarına göre ilçenin genel nüfusu 33.220, ilçe merkezi nüfusu 13.321 'dir. 2000 Yılı Genel Nüfus Sayımı geçici sonuçlarına göre İlçenin genel nüfusu 37.953, ilçe merkezi nüfusu ise 14.502 kişidir. 1997-2000 yılları arasında ilçe nüfusuna 4.733 kişi daha katılmıştır. Aksalur Belediyesi'nde % 7 nüfus azalmasına karşın, diğer kasaba belediyelerinde %7 ile %31 arasında nüfus artışı gerçekleşmiştir. İbrahimpaşa, Karain ve Karakaya köylerinde % 2 ile % 35 arasında nüfus azalması, diğer köylerde ise nüfus artışı görülmektedir.

Ürgüp İlçesi İçindeki Yerleşim Yerlerinin Hane ve Nüfus Sayıları
Yerleşim Yerleri Hane sayısı Nüfus
1997 2000 Artışı (%)
Ürgüp Belediyesi 4.255 13.321 14.502 8,9
Aksalur Belediyesi 615 2.059 1.908 -7,3
Başdere Belediyesi 700 1.790 1.944 8,6
Mustafapaşa Belediyesi 550 1.377 1.808 31,3
Ortahisar Belediyesi 1.400 3.356 3.936 17,3
Akçaören Köyü 155 355 414 16,6
Akköy Köyü 110 237 253 6,8
Ayvalı Köyü 345 858 957 11,5
Bahçeli Köyü 227 943 998 5,8
Boyalı Köyü 67 162 182 12,3
Cemil Köy 144 310 331 6,8
Çökek Köyü 112 369 391 6,0
Demirtaş Köyü 40 97 110 13,4
İbrahimpaşa Köyü 320 1.633 1.066 -34,7
lltaş Köyü 71 156 178 14,1
Karacaören Köyü 150 297 295 -0,7
Karain Köyü 148 274 269 -1,8
Karakaya Köyü 150 473 453 -4,2
Karlık Köyü 150 288 318 10,4
Mazı Köy 220 1.392 2.800 101,1
Sarihidir Köyü 236 587 682 16,2
Sofular Köyü 250 624 679 8,8
Şahinefendi Köyü 200 588 1.416 140,8
Taşkmpaşa Köyü 221 669 973 45,4
Ulaşlı Köyü 175 614 636 3,6
Yeşilöz Köyü 150 391 454 16,1
Ürgüp İlçesi Toplamı 11.161 33.220 37.953 14,2


Yerleşim Yerlerinin Eski İsimleri
Nevşehir, Anadolu'da yer aldığı konumda tarih boyunca farklı dönemlerde farklı isimlerle tanınmıştır. Tablo 14'de Nevşehir yerleşimlerinin eski isimleri denk düştüğü dönemlere göre verilmektedir. Böylece, örneğin Avanos, Asurlar döneminde Venessa-Nenessa ismiyle anılırken, Selçuklu-Osmanlı döneminde Enes-Evenez-Uvenez olarak adlandırılmıştır. Göreme'ye Helenler döneminde Matiene-Maçan denirken; Selçuklu-Osmanlı döneminde Avcılar denmiştir. Kozaklı'nın Osmanlı dönemindeki adı ise, Hamamorta'dır.

Yerleşimlerin Eski İsimleri
Avanos
Venessa-Nenessa (Asurlar dönemi)
Zu-vinessa (Hititler dönemi)
Enes-Evenez, Uvenez (Selçuklu-Osmanlı dönemi)
Derinkuyu Melengübü, Malakouba (Arapça)
Göreme Matiene, Maçan (Helenler dönemi) Avcılar (Selçuklu, Osmanlı dönemi)
Gülşehir
Zarapassos (Bizans)
Arapsun (Selçuklu-Osmanlı dönemleri- halen kullanımdadır)
Güzelyurt Gelveri (Helenler dönemi)
Kaymaklı Enegobi (Bizans dönemi),
Kozaklı Hamamorta (Osmanlı dönemi)
Kızılırmak Halys (Antik Dönem)
Melendiz Malandosa (Arapça)
Nevşehir Nissa (Antik dönem), Soandos (Bizans dönemi), Muşkara (Osmanlı dönemi)
Özkonak Genezin (Selçuklu dönemi)
Ürgüp Assiana-Osiana, Hagios Prokopios (Helenler dönemi), Başhisar (Selçuklular dönemi) Burgut Kalesi (Osmanlılar dönemi)