Get Adobe Flash player

Atık Su Arıtma Tesisi Projesi

Gelişmiş batılı ülkelerdeki gibi uzun havalandırmalı aktif çamur sistemi ile 24 saat  aralıksız hizmet veren  ve çevreye koku yaymayan özelliğe sahip Nevşehir Belediyesi Atık Su Arıtma Tesisi, AB’den sağlanan yüzde 75 karşılıksız hibe ile 2008 yılında inşaat çalışmalarına başlanarak, 2010 yılında 15 milyon liralık harcama ile hizmete kazandırılmıştır.