T . C .

         NEVŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

          Belediye Meclisi

 

Gündem: 68

Belediye Meclis toplantısından 03.07.2019 tarih ve 56-64 sayılı gündem maddelerince İmar Komisyonuna havale edilen konular 10.07.2019 Çarşamba günü toplanan İmar Komisyonu tarafından görüşülmüş olup buna göre;

            1- 3150 ada, 1 nolu parsel şehrimiz imar planında Resmi Kurum Alanına isabet etmektedir. Alanın yakın çevresinde Toplu Konut Alanları, Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanları gibi tesislerin olması sebebiyle bölgede yaşayacak vatandaşların ihtiyacını karşılamak amacıyla söz konusu alan E:2.00 Yençok:21.50 m Ticaret Alanı olarak planlandığı görülmüş olup, 1/5000 NİP-38440, 1/1000 UİP-38442 plan işlem numaralı imar plan değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmeliklerine uyulması şartı ile yapılmasına oy birliğiyle karar verildi.

2- 1158 ada, 18 nolu parsel şehrimiz imar planında Askeri Alan olarak planlandığı görülmüştür. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Milli Emlak Müdürlüğü'nün talebi üzerine 1158 ada, 18 nolu parselin batısında Nar Belediyesi'nin koruma amaçlı imar planı dikkate alınarak söz konusu alanın kuzeyinde Eğitim Alanı ve Resmi Kurum Alanı (Emniyet Müdürlüğü) olarak planlandığı görülmüş olup, 1/5000 NIP-38512, 1/1000 UİP-38513 plan işlem numaralı imar plan değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmeliklerine uyulması şartı ile yapılmasına oy birliğiyle karar verildi.

Gündem: 69

            Planlı Alanlar imar Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikler ve imar planımızın uygulamasında yaşanan sorunlardan dolayı ilave ve Revizyon İmar Plan Notlarında ilave ve değişiklik yapılması gerekmekte olup, İlave ve Revizyon İmar Plan Notlarında ilave ve revizyon imar plan değişikliği yapılması ile ilgili konunun incelenmek üzere İmar Komisyonu’na havalesine oy birliğiyle karar verildi.

Gündem: 70

            Belediyemiz 2019 Mali Yılı Gelir Tarifesi Komisyon Raporu görüşülmüş olup, ekteki şekli ile kabulüne oy çokluğuyla karar verildi. ( Ünal KALFAOĞLU, Hasan DAĞASLAN, Yavuz AKKUŞ, Tülay CEVİZ, Coşkun KIRTIL, Adnan DOĞU, Gürbüz PINARBAŞI, Özer Hasan DURU, Selçuk TEKELİ- Ret)

Gündem: 71

Mevcut Nevşehir Belediyesi Özel Halk Otobüsleri Yönetmeliği’nin, toplu taşıma mevzuatlarında yaşanan değişikliklerin yanında yetersiz kalması ve hizmet kalitesinin artırılması amacıyla yürürlükten kaldırılarak ekteki şekli ile Nevşehir Belediyesi Özel Halk Otobüsü Yönetmeliği’nin uygulanmasına oy çokluğuyla karar verildi. (Yavuz AKKUŞ- Ret)

Gündem: 72

Ahiler Kalkınma Ajansı'na 2019 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında "Kapadokya'nın Turistik Ürün Çeşitlendirmesi ve Zenginleştirilmesine Yönelik Danışmanlık Desteği" başlıklı projenin sunulmasına ve projenin başarılı olması durumunda destek sözleşmesinin imzalanmasına, projenin uygulanmasına, kurumumuzun temsili, ilzamı ve proje belgelerinin imzalanması hususunda "Başkan Yardımcısı İbrahim YÜZER' in yetkili kılınmasına oy birliğiyle karar verildi.

Gündem: 73

            Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği’ne 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 14. Maddesine istinaden yasal sınırla içerisinde yardım yapılmasına oy çokluğuyla karar verildi. ( Ünal KALFAOĞLU, Hasan DAĞASLAN, Yavuz AKKUŞ, Tülay CEVİZ, Coşkun KIRTIL, Adnan DOĞU, Gürbüz PINARBAŞI, Özer Hasan DURU, Selçuk TEKELİ- Ret, Yaşar USALAN çekimser)

Eylül ayı meclis toplantısının 4 Eylül Çarşamba günü saat 19:00’da yapılmasına oy birliğiyle karar verildi.

2019 / Ağustos ayı Meclis Toplantısı’nda görüşülecek başka gündem maddesi bulunmadığından toplantıya son verildi. 01 / 08 / 2019

 

   Ersan ERKUT                          Abdurrahman GÜNDÜZ                      Furkan TÜRKER    

  Belediye Başkanı V.                              Meclis Katibi                               Meclis Katibi