Hain Darbe Girişiminin 2.Yıldönümünde Nevşehirliler Diriliş Meydanını Doldurdu

15 Temmuz Şehitleri İçin Mevlid-i Şerif Okutuldu, Yemek Dağıtıldı

15 Temmuz Şehitlerine Anlamlı Anma

Nevşehir’de Geceler Işıl Işıl

Şehit Çocukları, 15 Temmuz Kahramanı Ömer Halisdemir’in Mezarını Ziyaret Etti

Şehit Çocukları ATV’lerde Kapadokya Vadilerini Keşfettiler

Şehit Çocukları Kapadokya Bölgesine Hayran Kaldı

15 Temmuz Şehitlerinin Çocukları Nevşehir'de

Asansör İşletme Ruhsatı İçin Gerekli Belgeler:
1.    Asansör İşletme Ruhsat Belgesi: Belge üzerinde başvuru sahibi tarafından doldurulması gereken kısımlar eksiksiz olarak doldurulup, ilgili merciler tarafından kaşelenip imzalandıktan sonra diğer belgeler ile birlikte onay için Belediyemize sunulacaktır. İndirmek için tıklayınız.
2.    Başvuru Dilekçesi,
3.    Asansör Tespit Raporu,
4.    Yapı Kullanma İzin Belgesi: Arkalı-Önlü-Vizeleri Tamamlanmış
5.    Asansör Bakım Sözleşmesi: Yapı Sahibi ve Asansör Firması tarafından kaşe - imzalı ve gerekli bilgiler doldurulmuş.
6.    AT Uygunluk Beyanı ve İmza Sirküsü Sureti: Firma Kaşeli ve Islak İmzalı
7.    Belge ve Sertifikalar: Aşağıda belirtilen bütün belgeler Güncel tarihli Geçerlilik Süresi Olan, Firma Kaşeli ve Islak İmzalı olacaktır.
      •    T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Garanti Belgesi
      •    T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi
      •    TSE-HYB, Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi
      •    95/16/AT-CE (Asansör Yönetmeliği Modül H Ek XIII) Sertifikası
      •    TS EN ISO 9001:2008 Sertifikası
      •    Asansör Firması Tarafından Düzenlenen Garanti Belgesi, Ada/Pafta/Parsel ve Bina Adresi yazılı İndirmek için tıklayınız.
      •    Asansör Kullanma ve Bakım Kılavuzu
      •    Asansör Kurtarma Talimatı ve İşletme Talimatı
      •    Asansör Sahibi ve Kullanıcıların Sorumlulukları Tutanağı, Yapı Sahibi ve Asansör Firması Tarafından İmzalanmış, EK-1
      •    Yapı Sahibinin Asansöre Ait Kullanıcı Belgelerini Teslim Aldığına Dair Teslim Tutanağı, EK-2
      •    Asansör Tanım Belgesi ve Asansörde Kullanılan Güvenlik Elemanları Listesi,  EK-3
      •    Montajı Yapılmış Asansöre Ait Sorumlu Mühendisler ve Asansör Firma Yetkilisi Tarafından Kaşe ve İmzalı Asansör Son Kontrol Formu
8.    Mühendis ve Firma Yetki Belgeleri: (Vizeli ve Geçerlilik Süresi Güncel)
      •    Makine Mühendisi, Asansör Mühendis Yetki Belgesi
      •    Makine Mühendisi, Asansör Avan Proje Hazırlama Mühendis Yetki Belgesi
      •    Makine Mühendisi, Serbest Müşavirlik Mühendislik Bürosu Tescil Belgesi
      •    Elektrik Mühendisi, Asansör Hizmetleri Tescil Belgesi
      •    Elektrik Mühendisi, Serbest Müşavirlik Mühendislik Bürosu Tescil Belgesi
9.    Asansör Avan Proje
10.     Asansör Mukavemet Hesabı
11.     Asansör Mekanik Uygulama Projesi
12.     Asansör Elektrik Uygulama Projesi
13.     İmza Sirküleri
14.    Sanayi Sicil Belgesi
15.    Başvuru Sahibi Asansör Monte Eden Tarafından Asansör Yaptırıcısına Kesilen Montaj ve Proje Bedeli Dahil Fatura
16.    İlk Periyodik Kontrol Raporu