Nevşehir Belediyesi Çöp Konusuna Köklü Çözüm Kazandırıyor

Nevşehir Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu 2 Branşta İl Birinciliğine Katılacak

Başkan Seçen, Hizmet Alanlarında İncelemelerde Bulundu

Haydi Nevşehir Maça

Ak Parti Nevşehir Belediye Başkan Adayı Rasim Arı, Belediye Hizmet Birimlerini Ziyaret Etti

Özel İnsanlar Eğitim Merkezi Sporcusu Merve Gündüz, Bölge İkincisi Oldu

100 Evler Kümesi Mevkiinde Alt Yapı Sorunu Çözüme Kavuşuyor

Cevher Dudayev Mahallesinde Ağaçlandırma Çalışmaları Sürüyor

                       T . C .

         NEVŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

          Belediye Meclisi

 

                2018 / Ağustos ayı  Meclis Toplantısı  1. birleşimini, Meclis Birinci Başkan Vekili Mehmet Ali Tanrıver açtı.

Toplantıya Üyelerden Adnan Ülger, Ömer Yolaç, Ayşenur Şenyüz, Erol Mutlu, Faruk Sağcan, Fatih Güneş, Hicran Çokçalışkan, Kürşat Hakan Ceviz, Mahmut Şahin, Mehmet Ali Tanrıver, Melahat Aktürk, Metin Çakıllı, Mustafa Aydın, Fatma Gedik, Hamdi Sütveren, Sedat Cantekin, Selim Can, Şevket Cengiz İyilikbilen, Şadan Özleşen, Zafer Çekiç, Zekeriya Atıcı ve Zübeyde Kıratlı katılmışlardır.

Üyelerden Ayşe Hamleci katılmamış, Yavuz Göncü ve Alpaslan Can, izinli olup toplantı yeter sayısı olduğu anlaşıldığından, bir önceki  toplantıda  alınan  kararlar Meclis Üyelerine dağıtılarak, maddi hata bulunmadığı görülmüş olup 2018 / Ağustos ayı  Meclis Toplantısı 1. birleşimi gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

 

Gündem: 52

16.07.2018 tarihli Gelir Tarife Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakereler ve  işaretle oylama  sonucuna göre;

            19.10.2010 tarihli ve 27734 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 12.10.2010 tarihli ve 2010/965 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın eki kararın birinci maddesiyle, birinci fıkrada yer alan gecikme zammı oranı her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere %1,40 olarak belirlenmiş olup  ilgili kanunda belirtilen oran üzerinden gecikme zammı alınmasına oybirliğiyle karar verildi.

 

Gündem: 53                                                

Belediyemiz Su Tahakkuk. Servisinin 13.07.2018 tarihli yazısında; Resmi Dairelerden su bedeli mesken tarifesi üzerinden alındığını, 05.12.2017 tarih ve 7061 Sayılı Kanun ile Resmi Gazetede yayımlanan 30261 nolu kararında 5393 Sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir. "EK MADDE 2- "Kamu kurum ve kuruluşlarına uygulanan su ve atık su tarife ücreti tüketim miktarına bakılmaksızın sabit tarife ücreti olarak belirlenir ve konutlar için belirlenen en düşük su ve atık su tarife ücretinin yüzde % 50 fazlasını geçemez denilmektedir."

Yukarıdaki Kanunda belirlenen tarifeye göre meskenlerden alınan su bedelinin m³'ü olan 2,06 TL ve atık su bedeli m³ 0,40 TL'nin % 50 artırılarak su bedelinin m³ 3,09 TL ve atık su bedeli m³'ü 0,60 TL olarak bundan sonraki dönemlerde Resmi Kurumlardan alınması ve sonraki dönemlerde su ve atık su tarife ücretinin değişmesi halinde Resmi Dairelerde uygulanacak tarifenin de %50 oranında artırılarak alınıp alınmaması ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün müzekkeresi okundu.

Yapılan müzakereler ve  işaretle oylama  sonucuna göre;

            İlgili kanunda belirlenen tarifeye göre meskenlerden alınan su bedelinin m³'ü olan 2,06 TL ve atık su bedeli m³ 0,40 TL'nin % 50 artırılarak su bedelinin m³’ü 3,09 TL ve atık su bedeli m³'ü 0,60 TL olarak bundan sonraki dönemlerde Resmi Kurumlardan alınmasına ve sonraki dönemlerde su ve atık su tarife ücretinin değişmesi halinde Resmi Dairelerde uygulanacak tarifenin de %50 oranında artırılarak alınmasına oybirliğiyle karar verildi.

           

Gündem: 54

5393 Sayılı Belediye Kanununun 15. maddesinin ( f ) ve ( p ) bentlerinin verdiği yetki ve imtiyazlarının kullanılmasına yönelik aynı maddenin ( b ) bendi gereğince 06.11.2015 tarihinde Belediye Meclisinde kabul edilerek uygulanmakta olan Nevşehir Belediyesi Servis Araçları Yönetmeliğinde Ek-1 de sunulmuş olan düzenleme ve değişiklerin yapılması, personel servis taşımacılığının düzenlenmesi için ek-2 de sunulan Nevşehir Belediyesi Personel Servis Araçları Yönetmeliğinin uygulanması ile ilgili Zabıta Müdürlüğü’nün müzekkeresi okundu.

Yapılan müzakereler ve  işaretle oylama  sonucuna göre;

            5393 Sayılı Belediye Kanununun 15. maddesinin ( f ) ve ( p ) bentlerinin verdiği yetki ve imtiyazlarının kullanılmasına yönelik aynı maddenin ( b ) bendi gereğince 06.11.2015 tarihinde Belediye Meclisinde kabul edilerek uygulanmakta olan Nevşehir Belediyesi Servis Araçları Yönetmeliğinde Ek-1 de sunulmuş olan düzenleme ve değişiklerin yapılmasına, personel servis taşımacılığının düzenlenmesi için ek-2 de sunulan Nevşehir Belediyesi Personel Servis Araçları Yönetmeliğinin uygulanmasına oybirliğiyle karar verildi.

 

Gündem: 55

İl Milli Eğitim Müdürlüğü 23.07.2018 tarih ve E.13637837 sayılı yazı ile H. Lütfi Pamukçu Ortaokulunun bulunduğu 1342 ada, 5 parsel, Mehmet Gülen İlkokulunun bulunduğu 70 ada, 452, 453, 513, 524, 558, 559, 560, 766 ve 767 nolu parseller, 50. Yıl Anaokulunun bulunduğu 1786 ada, 1 parselde temel eğitim yapım programı dâhilinde yeni ek binalar yapılması için imar planındaki yapı yaklaşma sınırlarının yeniden düzenlenmesini talep etmektedir.

Söz konusu talep doğrultusunda şehrimiz imar planında Ortaokul Alanı olan İlimiz İbrahimpaşa Mahallesi, 1342 ada, 5 parselin, şehrimiz imar planında İlkokul Alanı olan İlimiz Yeni Mahalle, 70 ada, 452, 453, 513, 524, 558, 559, 560, 766 ve 767 nolu parsellerin ve şehrimiz imar planında Lise Alanı olan İlimiz Yeni Mahalle, 2. Mıntıka 1786 ada, 1 parselin yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan değişikliği yapılıp, yapılmaması ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün müzekkeresi okundu.

Yapılan müzakereler ve  işaretle oylama  sonucuna göre;

Şehrimiz imar planında Ortaokul Alanı olan İlimiz İbrahimpaşa Mahallesi, 1342 ada, 5 parselin, şehrimiz imar planında İlkokul Alanı olan İlimiz Yeni Mahalle, 70 ada, 452, 453, 513, 524, 558, 559, 560, 766 ve 767 nolu parsellerin ve şehrimiz imar planında Lise Alanı olan İlimiz Yeni Mahalle, 2. Mıntıka 1786 ada, 1 parselin yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili konunun incelenmek İmar Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi.

 

Gündem: 56

Mustafa Özleşmiş tarafından açılan dava sonucunda Kayseri 2. İdare Mahkemesinin 2017/1444 esas kararı ile İlimiz Cumhuriyet Mahallesi 2986 adanın güneyinde bulunan Akaryakıt ve Servis İstasyonu olarak planlanan imar plan değişikliği için yürütmeyi durdurma kararı verilmiştir

İlimiz Cumhuriyet Mahallesi 2986 adanın güneyinde bulunan Akaryakıt ve Servis İstasyonu olarak planlanan alanda mahkeme kararına istinaden işlem tesis edilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün müzekkeresi okundu.

Yapılan müzakereler ve  işaretle oylama  sonucuna göre;

İlimiz Cumhuriyet Mahallesi 2986 adanın güneyinde bulunan Akaryakıt ve Servis İstasyonu olarak planlanan alanda mahkeme kararına istinaden işlem tesis edilmesi ile ilgili konunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi.

 

Gündem: 57

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 49. Maddesine istinaden Norm Kadro İlke ve Standartlarına ilişkin esaslar çerçevesinde Kadro Değişikliğine istinaden tanzim edilen Boş Kadro Değişikliği ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü müzekkeresi okundu.

Yapılan müzakereler ve  işaretle oylama  sonucuna göre;

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 49. Maddesine istinaden Norm Kadro İlke ve Standartlarına ilişkin esaslar çerçevesinde Kadro Değişikliğine istinaden tanzim edilen ekli listedeki Boş Kadro Değişikliği Cetveline oybirliğiyle karar verildi.

 

Gündem: 58

Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü’nün 31.07.2018 tarihli yazısında Belediyemiz sınırları içerisinde faaliyet göstermekte olan personel servis taşımacılığının hangi şartlarda ve ne şekilde çalışılacaklarını belirtmek için hazırlanan yönetmelik gereğince aşağıda belirlenen gelir tarifeleri üzerinden ücret alınıp alınmaması hususunda Meclisimizce bir karar verilmesini arz ederim.

Gelir tarifesinde Servis Araçları Yönetmeliği Gereğince Servis Araçlarından Alınacak Ücretler” başlıklı Maddesinin d bendinde; “Toplu taşıma izin belgeli araç sahiplerinin devir ve araç değişikliklerinde düzenlenecek toplu taşıma ve güzergâh izin belgesi ücreti.” kaldırılarak teklif edilen ücretlerin eklenmesi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün müzekkeresi okundu.

Yapılan müzakereler ve  işaretle oylama  sonucuna göre;

Personel Servisi Güzergah izin belgesi ücretinin 2.500,00 TL olarak belirlenmesine;

Kendi Personeli ve Müşteri Güzergah İzin Belgesi Ücretinin ise 500,00 TL olarak belirlenmesine oybirliğiyle karar verildi.

2018 / Ağustos ayı Meclis Toplantısının 1.birleşiminde görüşülecek gündem maddesi bulunmadığından bir sonraki toplantının tarihinin belirlenmesi hususu oylamaya sunuldu.

Yapılan müzakereler ve işaretle oylama sonucuna göre;

2018 / Eylül ayı Meclis Toplantısı’nın 07 Eylül 2018 Cuma günü saat 14:30’da yapılmasına oybirliğiyle karar  verildi.

 

Mehmet Ali TANRIVER                 Fatma GEDİK                           Ayşenur ŞENYÜZ

Meclis Birinci Bşk. Vek.                    Meclis Katibi                               Meclis Katibi